Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

  Turite klausimų, parašykite mums...  

  Susisiekite tel.: +370 443 75621  

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Turite klausimų, parašykite mums...

Susisiekite tel.: +370 443 75621

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

   Turite klausimų, parašykite mums...  

   Susisiekite tel.: +370 443 75621  

Susisiekite su mumis "Facebook"

Mes facebook'e

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Europos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „ Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotinių laisvalaikio užimtumas ugdant socialinius įgūdžius“ viešinimas

2019-06-10 

                                                                                                                                                                                                          

            BĮ Bendruomeninis pagalbos vaikams centras įgyvendina Europos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „ Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotinių laisvalaikio užimtumas ugdant socialinius įgūdžius“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0016).

           Pagrindinės Bendruomeninio pagalbos vaikams projekto veiklos būtent ir yra susijusios su ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto  „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemone „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Pagrindinės numatomos veiklos pagal PFSA remiamų veiklų sąrašą:

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį;

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savi pagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

10.5. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas.

           Pagrindinis šio projekto tikslas - savanorių pagalba užtikrinti neaktyvaus (nedirbančio, nesimokančio, nestudijuojančio) ir esančio socialinėje rizikoje bei linkusio nusikalsti jaunimo, Bendruomeninio pagalbos vaikams centro globotinių, fiziškai aktyvų ir turiningą poilsį, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius per neformalų ugdymą - po pamokinę veiklą, pažintines keliones, sveikos gyvensenos propagavimą, sportą ir pan.  Neformalus ugdymas skatina pasitikėjimą ir savarankiškumą, fizinį aktyvumą ir judėjimą, teikia galimybę bendrauti su kitais vaikais, sudaro sąlygas kūrybinei veiklai, gali prisidėti prie aktualios jaunų žmonių integravimosi į darbo rinką problemos sprendimo.

Mūsų adresas

Laisvės g. 83, 89227 Mažeikiai

Mūsų el. paštas

info@atokvepis.lt

Mūsų telefonas

+370 443 75621

Mes facebook'e

Bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Free Joomla! template by L.THEME